dodane: 07-12-2023

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi zamieszczono informacje o wyniku zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia testów bezpieczeństwa systemu informatycznego (audyt bezpieczeństwa) wykorzystywanego do świadczenia e-usług.
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ


dodane: 29-11-2023

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi zamieszczono dokumenty dotyczące nowego zapytania ofertowego na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu informatycznego (audyt bezpieczeństwa) wykorzystywanego do świadczenia e-usług.
Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

PROSZĘ KLIKNĄĆ


dodane: 29-11-2023

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi zamieszczono dokument dotyczący unieważnienia postępowania dotyczącego zapytania ofertowego na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu informatycznego (audyt bezpieczeństwa) wykorzystywanego do świadczenia e-usług.
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ


dodane: 23-11-2023

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce z dnia 23-11-2023 o przywróceniu statusu przydatności do spożycia wody z wodociągu Leśniki.

komunikatKomunikat PPIS z dnia 2023-11-23.


dodane: 21-11-2023

UWAGA!
Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce z dnia 21-11-2023 dotyczącego przydatności do spożycia wody z wodociągu Leśniki.

komunikatKomunikat PPIS.


dodane: 15-11-2023

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi zamieszczono dokumenty dotyczące zapytania ofertowego na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu informatycznego (audyt bezpieczeństwa) wykorzystywanego do świadczenia e-usług.
Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

PROSZĘ KLIKNĄĆ


dodane: 05-06-2023

Poniżej zamieszczamy informację o wyniku zapytania ofertowego dotyczącego usługi w zakresie oprogramowania.

informacjaWynik zapytania ofertowego.

dodane: 31-05-2023

Poniżej zamieszczamy do pobrania dokument dotyczący wstępnego ogłoszenia informacyjnego dotyczącego usługi w zakresie oprogramowania.

woiWstępne ogłoszenie informacyjne.

dodane: 23-05-2023

Poniżej zamieszczamy do pobrania dokumenty dotyczące wykonywania usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu odpowiedzialnego za nadzór techniczny nad realizacją projektu "Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Suchowola przez Centrokom Sp. z o.o.".

zapytanieZapytanie ofertowe.
zalacznik_1Załącznik nr 1.
zalacznik_2Załącznik nr 2.
zalacznik_3Załącznik nr 3.
zalacznik_4Załącznik nr 4.

dodane: 13-08-2021

Prosimy o zapoznanie się z nową taryfą dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

taryfaNowa taryfa.

dodane: 20-05-2021

Prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą stwierdzenia o  warunkowej przydatności wody do spożycia w  miejscowościach wymienionych w  dokumencie.

informacje ogólneWodociąg w Kopciówce.

dodane: 08-04-2021

Prosimy o zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi odbioru odpadów w gminie Suchowola w 2021 r.:

informacje ogólne   Informacje ogólne.
harmonogram_2021   Harmonogram szczegółowy odbioru odpadów.

dodane: 22-01-2021

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramami odbioru odpadów z posesji w gminie Suchowola:"

odpady segregowane   Odpady segregowane.
odpady zmieszane   Odpady zmieszane.

dodane: 18-09-2020

Uprzejmie informujemy, że otrzymaliśmy komunikat od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce dotyczący jakości wody z wodociągu Leśniki.

Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

komunikat   Komunikat

dodane: 14-10-2019

Informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano informację o wyniku zapytania ofertowego dotyczącego:
Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suchowoli

Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 30-05-2019

Informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano dokumenty dotyczące przetargu nieograniczonego:
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suchowoli

Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 19-12-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano informację o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 03-12-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano Protokół z sesji otwarcia ofert dotyczący PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 28-11-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano pytanie i odpowiedź dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 16-11-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi zamieszczono informację dotyczącą zmiany terminu składania ofert dotyczących PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 14-11-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano dokumenty dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 29-10-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano INFORMACJĘ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dotyczącego PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 19-10-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano Protokół z otwarcia ofert dotyczący PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 18-10-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano kolejne pytanie i odpowiedź dotyczącą PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 12-10-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano kolejne pytania i odpowiedzi dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 11-10-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano kolejne pytania i odpowiedzi dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 10-10-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano pytania i odpowiedzi dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 03-10-2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Przetargi opublikowano dokumenty dotyczące PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na "Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli".
Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami.

PROSZĘ KLIKNĄĆ

dodane: 14-07-2018

Wygląd tablicy związanej z ukończeniem inwestycji.

tabliica.pdf   Tablica