07-12-2023

Poniżej zamieszczamy dokument dotyczący wyniku zapytania ofertowego na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu informatycznego (audyt bezpieczeństwa) wykorzystywanego do świadczenia e-usług..

informacja - Informacja o wyniku zapytania ofertowego.


29-11-2023

Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące nowego zapytania ofertowego na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu informatycznego (audyt bezpieczeństwa) wykorzystywanego do świadczenia e-usług..

Zapytanie ofertowe - Zapytanie ofertowe.
Załącznik_1. - Załącznik_1.
Załącznik_2. - Załącznik_2.
Załącznik_4. - Załącznik_4.
Załącznik_5. - Załącznik_5.


29-11-2023

Poniżej zamieszczamy dokument dotyczący unieważnienia postępowania w sprawie zapytania ofertowego na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu informatycznego (audyt bezpieczeństwa) wykorzystywanego do świadczenia e-usług..

zawiadomienie - Zawiadomienie.


15-11-2023

Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące zapytania ofertowego na przeprowadzenie testów bezpieczeństwa systemu informatycznego (audyt bezpieczeństwa) wykorzystywanego do świadczenia e-usług..

Zapytanie ofertowe - Zapytanie ofertowe.
Załącznik_1. - Załącznik_1.
Załącznik_2. - Załącznik_2.
Załącznik_4. - Załącznik_4.
Załącznik_5. - Załącznik_5.


31-07-2023

Poniżej zamieszczamy dokument o otwarciu ofert dotyczących przetargu nieograniczonego na "Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Suchowola przez CENTROKOM Sp. z o.o."

Otwarcie ofert - Otwarcie ofert.


17-07-2023

Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące przetargu nieograniczonego na "Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Suchowola przez CENTROKOM Sp. z o.o."

SWZ - Specyfikacja warunków zamówienia.
Opis - Opis przedmiotu zamówienia.
Postanowienia - Istotne postanowienia umowy.
Scenariusz - Scenariusz do demonstracji próbki.


05-06-2023

Poniżej zamieszczamy informację o wyniku zapytania ofertowego dotyczącego usługi w zakresie oprogramowania.

informacjaWynik zapytania ofertowego.

31-05-2023

Poniżej zamieszczamy do pobrania dokument dotyczący wstępnego ogłoszenia informacyjnego dotyczącego usługi w zakresie oprogramowania.

woiWstępne ogłoszenie informacyjne.

23-05-2023

Poniżej zamieszczamy do pobrania dokumenty dotyczące wykonywania usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu odpowiedzialnego za nadzór techniczny nad realizacją projektu "Wdrożenie e-usług w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Suchowola przez Centrokom Sp. z o.o.".

zapytanieZapytanie ofertowe.
zalacznik_1Załącznik nr 1.
zalacznik_2Załącznik nr 2.
zalacznik_3Załącznik nr 3.
zalacznik_4Załącznik nr 4.

14-10-2019
PRZETARG NIEOGRANICZONY na
Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Suchowoli

Poniżej zamieszczamy do pobrania informację o wyniku zapytania ofertowego w formacie .pdf:
Informacja o wyniku zapytania ofertowego - Informacja o wyniku zapytania ofertowego

30-05-2019
PRZETARG NIEOGRANICZONY na
Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Suchowoli

Poniżej zamieszczamy do pobrania dokumenty o przetargu w formatach *.pdf oraz *.zip:
Opis przedmiotu zamówienia.zip - Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

14-11-2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY na
"Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli"
Znak postępowania: ZP.271.2.2018

Poniżej zamieszczamy do pobrania dokumenty o przetargu w formatach *.pdf oraz *.zip:
SIWZ - SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)
Dokumentacja projektowa.zip - Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Przedmiary.zip - Załącznik nr 1 (cd.) - Przedmiary
Specyfikacje techniczne.zip - Załącznik nr 1 (cd.) - Specyfikacje techniczne
Istotne postanowienia.pdf - Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia przyszłej umowy
Załączniki 3 - 9.zip - Załączniki 3 - 9
Uwagi_II.pdf - Zmiany zakresu realizacji zamówienia, korekta zapisów.
Ogłoszenie UZP.pdf - Treść ogłoszenia o przetargu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.
16-11-2018

Zmiana_terminu.pdf - Informacja o zmianie terminu składania ofert.
Ogłoszenie UZP.pdf - Treść ogłoszenia o zmianie terminu składania ofert na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.
PYTANIA i ODPOWIEDZI:
Pytania i odpowiedzi (28-11-2018).pdf - Pytania i odpowiedzi (28-11-2018)


PROTOKÓŁ Z SESJI OTWARCIA OFERT
Protokół z sesji otwarcia ofert - Protokół z sesji otwarcia ofert (03-12-2018
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (19-12-2018) - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (19-12-2018)

03-10-2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY na
"Budowę budynków mieszkalnych w Suchowoli"
Znak postępowania: ZP.271.1.2018

Poniżej zamieszczamy do pobrania dokumenty o przetargu w formatach *.pdf oraz *.zip:
SIWZ - SIWZ (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)
Dokumentacja projektowa.zip - Załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa
Przedmiary.zip - Załącznik nr 1 (cd.) - Przedmiary
Specyfikacje techniczne.zip - Załącznik nr 1 (cd.) - Specyfikacje techniczne
Istotne postanowienia.pdf - Załącznik nr 2 - Istotne postanowienia przyszłej umowy
Załączniki 3 - 9.zip - Załączniki 3 - 9
Uwagi.pdf - Zmiany zakresu realizacji zamówienia, korekta zapisów.
Ogłoszenie UZP.pdf - Treść ogłoszenia o przetargu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych.
Ogłoszenie UZP_poprawione.pdf - Treść ogłoszenia o przetargu na stronie Urzędu Zamówień Publicznych (poprawione).
PYTANIA i ODPOWIEDZI:
Pytania i odpowiedzi (10-10-2018).pdf - Pytania i odpowiedzi (10-10-2018)
Pytania i odpowiedzi (11-10-2018).pdf - Pytania i odpowiedzi (11-10-2018)
Pytania i odpowiedzi (12-10-2018).pdf - Pytania i odpowiedzi (12-10-2018)
Pytania i odpowiedzi (18-10-2018).pdf - Pytania i odpowiedzi (18-10-2018)
Protokół z otwarcia ofert (19-10-2018).pdf - Protokół z otwarcia ofert (19-10-2018)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (29-10-2018).pdf - INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (29-10-2018)